برگزاری نشست نقش هوش مصنوعی در تجاری سازی یافته های علوم انسانی و اسلامی

برگزاری نشست نقش هوش مصنوعی در تجاری سازی یافته های علوم انسانی و اسلامی

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
برگزاری وبینار-مرکز رشد-آشنایی با طراحی مدل کسب وکار و تدوین طرح توجیهی

برگزاری وبینار-مرکز رشد-آشنایی با طراحی مدل کسب وکار و تدوین طرح توجیهی

برگزاری وبینار-مرکز رشد-آشنایی با طراحی مدل کسب وکار و تدوین طرح توجیهی

1399/07/12

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
وبینار اصول بازاریابی در حوزه سلامت

وبینار اصول بازاریابی در حوزه سلامت

وبینار اصول بازاریابی در حوزه سلامت

1399/07/16