برگزاری نشست نقش هوش مصنوعی در تجاری سازی یافته های علوم انسانی و اسلامی

برگزاری نشست نقش هوش مصنوعی در تجاری سازی یافته های علوم انسانی و اسلامی

اخبار و اطلاعیه‌ها