حمایت‌های مرکز رشد از واحدهای فناور:

1.     فضای فیزیکی: دفتر کار، اتاق جلسات، آزمایشگاه‌ها، و کارگاه‌ها بر اساس تعرفه‌های مصوب مرکز

2.     ملزومات اداری: میز، صندلی، کاغذ، کامپیوتر رومیزی، پرینتر و اسکنر (به صورت مشترک)

3.     مشاوره‌های تخصصی: در زمینه‌های کسب و کار، اداری و مالی، حقوقی، طراحی وب‌سایت و گرافیک در حد مقدورات مرکز و نیاز واحدها براساس تعرفه‌های اعلامی مرکز

4.     آموزش: دوره‌های آموزشی متناسب با رشدیافتگی واحدها و نیازهای آتی

5.     مالی: تخصیص اعتبار به هسته‌ها و واحدهای فناور بر اساس مصوبات مرکز

6.     تسهیلات عمومی: شامل آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت پر سرعت

7.     سایر خدمات به تشخیص مرکز رشد