معیارهای پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد:


1.     مراجعه به مرکز و تکمیل فرم‌ها و فرآیندهای لازم

2.     تیم کاری مناسب به لحاظ تحصیلات با تخصص و تجربه کافی

3.     ایده بایستی حداقل دارای یکی از موارد ذیل باشد:

-       محصول یا خدمات نوین سلامت محور با رویکرد اقتصادی

-       انتقال دانش فنی در حوزه فناوری سلامت

-       مهندسی معکوس محصولات حوزه سلامت

4.     برخورداری از نوآوری در ایده

5.     داشتن برنامه کوتاه و بلند مدت کاری

6.     داشتن برنامه اولیه کسب و کار و امکان‌سنجی

7.     پذیرش ایده در واحد مشاوره و شورای مرکز

 

8.     عقد قرارداد با مرکز و پذیرش اجرای مفاد آن

 

معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد :

 

 

معیار پذیرش در دروه پیش رشد وجود ایده محوری مشخص با قابلیت بازاریابی مناسب می باشد و در ارزیابی هسته های تحقیقاتی در دوره پیش رشد ملاکهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

- توجیه و توسعه اقتصادی ایده

- امکان پذیری ایده و زمینه کاری پیش بینی شده

- مراحل برنامه کاری پیش بینی شده در دوره رشد مقدماتی

- توانمندی هسته از نظر تخصص و توان علمی و تناسب آن با ایده و موضوع کاری

 

 

 

معیارهای پذیرش واحد های فناور در دوره رشد :

 

- داشتن برنامه کاری

- حضور منظم نماینده شرکت

- میزان تحصیلات اعضای اصلی شرکت

- وجود ایده محوری مبتنی بر فناوری

- وجود اساسنامه دال و مرتبط با فعالیت های شرکت

- داشتن ماهیت حقوقی و وجود شرکت یا موسسه ثبت شده

- وجود نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور به هیات مدیره

- وجود تجارب کاری مرتبط با فعالیت و تجارب مدیریتی و کار آفرینی در تیم

 

معیارهای پذیرش واحد های فناور در دوره پسا رشد :

 

- گذراندن مرحله رشد

- جذب پرسنل

- ورود بازار

- تجاری سازی محصول

- داشتن حداقل 5 نفر نیروی بیمه

- توانایی صادرات محصولات به خارج از کشور

- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیش از 500 میلیون تومان

 

- مزیت رقابتی محصول/خدمات

- داشتن استراتژی و اهداف مناسب

- برنامه اقتصادی متکی به بازار

 

تبصره : برای حضور در مرکز رشد و استفاده از امکانات داشتن حداقل مدرک کارشناسی الزامی است.لیکن با توجه به اینکه محور اصلی عضویت داشتن ایده محوری قابل تجاری شدن است، طرح افراد دارای مدارک تحصیلی پایین تر نیز بررسی و درصورت حصول کلیه شرایط (غیر از مدرک کارشناسی) پذیرش خواهد شد.

 

فایل ها