*      دانش ثمین پردیس رضوان

*      خانه طب و طبیعت گندم

*      دارو شفا طبیعی پدیده

*      توکان طب کاوش

*      ایمن فرداد کومه کیمیا (ایفکو)

*      نیک داروی شفاساز امیران

*      پودینه گیاه رنگین

*      راشا اکسیر آریا فضل

*      پارسا مهرآریانفر

*      فراوری شفا سبز

*      طب افزارحکیم سینا

*      کیمیان دارو

*      پژوهش گستران نور

*      بوعلی دارو

*      آذرخش یاران نرگس بیدار

*      فناوران طب و صنعت آراد

*      آوا پلیمر پویا

*      نانو نوآوران دانش پارس

*      توسعه اندیشه مدار ابزار دقیق

*      رهپویان نوین امداد انسانی

*      آرمین الوند پویا

*      گروه توسعه مهندسی یاسا

*      شقایق مهر استان

*      هسته فناور در زمینه طراحی و ساخت کیت­های زیست محیطی

*      هسته فناور در زمینه تولید ضد عفونی کننده بر پایه آب

*      هسته فناور تجهیزات پزشکی

*      هسته فناور نانو بیوتکنولوژی

*      هسته فناور تجهیزات دندان

*      هسته فناور در خصوص اپلیکیشن آموزشی

*      هسته فناور در خصوص اپلیکیشن آزمایشگاه

 

 

 

فایل ها